Žofín 2007 

 

                        

 

                                                                                        Vyšší Brod

                        

 

                     Veteran motorshow 2007

                        

 

                  Classic Škoda weekend 2007

                                                                   

                          Retro Prague 2007

                                                                      

                                                                                     slet eMBeixů

                        

                                                         Karlovarská veteran rally

                        

                          Český veteran klub

                                                                    

                                                  

                                                                              Žižkovské korzo